O nas

O  Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Ekwiwalenty to grupa ludzi o różnych zawodach, przekonaniach i doświadczeniach; ludzi, których łączy wspólna pasja: fotografia. Każdy z nas gdzie indziej szuka inspiracji i gdzie indziej ją znajduje. Ta odmienność spojrzeń i piękno przekazu w całej swej różnorodności jest bogactwem Stowarzyszenia. Techniki rejestracji obrazu pozwalają nam odsłonić to, co najważniejsze: wrażliwość fotografującego na różnobarwność tego świata. Moment naciśnięcia spustu migawki to jak odkrywanie własnego wnętrza, które można zobaczyć jedynie za pomocą ekwiwalentów emocji, doznawanych przez fotografującego w chwili spełnienia. Ten obraz, który wychodzi z aparatu to obfitość prawdziwych przeżyć fotografującego i subtelna próba poruszenia społecznej wrażliwości. Zgadzamy się na tę odrobinę ekshibicjonizmu, by przez pryzmat nas samych poszukiwać prawdy o człowieku i o świecie.

Pragniemy promować fotografię przez publikację czasopism, organizowanie wystaw i rozpowszechnianie twórczości naszych członków. Zamierzamy przybliżyć wszystkim zainteresowanym różne osiągnięcia sztuki, nie tylko tej wizualnej. Chcielibyśmy przede wszystkim pomagać w osobistym i warsztatowym rozwoju członków Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszystkich, dla których fotografia to sposób na wyrażenie siebie.

 

W dziale „Statut” możesz zapoznać się ze statutem naszego stowarzyszenia, jak również pobrać go w wersji .pdf.

©Cufee