Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Fotograficzne EKWIWALENTY

ekwiwalenty {at} ekwiwalenty.com

ul. Mikołajczyka 21 lok. 130
03-984 WARSZAWA

KRS: 0000504374,
NIP: 1132875664,
REGON: 147181631

Zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Będziemy wdzięczni za każde wsparcie naszej działalności na konto BGŻ:
51 2030 0045 1110 0000 0400 9070

©Cufee